Takbehandling

PerKat 1 og 2

Teknologien i PerKat-produktene er basert på samme prinsipp som i de produktene vi har utviklet for å beskytte mot rust og forvitring i de mest ekstreme miljøene med vann, lavtflyvende ozon og salt.

Vi har mange års erfaring med å utvikle produkter for offshoresektoren – en sektor som ikke kan gå på kompromiss verken med kvalitet eller sikkerhet.

Enkelt forklart virker PerKat-produktene nøytraliserende på galvaniske spenninger, som er selve årsaken til rust.

PerKat1 og 2 inneholder rikelige mengder EXP-ioner. Dette er ioner som hele tiden sørger for at godset og metalloverflaten har en nøytral spenning. Skulle det for eksempel oppstå sår i det beskyttende belegget, vil det dampe av pluss og minus ioner som legger seg som et nøytralt og vann-avvisende sjikt i såret.

PerKat1 trenger dypt inn i metallet, fyller opp porene og nøytraliserer de galvaniske spenningene som er selve årsaken til rusten. Når PerKat1 herder ekspanderer den. Dette gjør at du får meget god vedheft og danner et godt grunnlag og vedheft for PerKat2.

PerKat2 er kraftig bestandig mot forvitring og danner et holdbart sjikt som tåler de slitasjene et tak får gjennom mange år med vann, snø og is.