Om Zinga

ZINGA sammenlignet med annen sinkholdig maling eller varmgalvanisering


Ikke engang malinger med en relativt høy sinkkonsentrasjon vil gi katodisk beskyttelse. Det har blitt dokumentert og bevist at konsentrasjoner på minst 92% sink i den herdede filmen er nødvendig for å oppnå en fullverdig katodisk beskyttelse. Desverre innholder de fleste sinkmalinger ikke en slik høy konsentrasjon.

De fleste sinkholdige malinger har bare en liten prosentandel sink. Dette er ikke tilstrekkelig til å gi fullverdig katodisk beskyttelse.

ZINGA sin største fordel er at den gir ekte katodisk beskyttelse. ZINGA har et sinkinnhold på 96% i den herdede filmen. I tillegg er ZINGA den eneste formen for flytende galvanisering som er laget av atomiserte sinkpigmenter. Vi bruker termene «zingasering» og «filmgalvanisering» fremfor «kaldgalvanisering» fordi vi vil distansere vårt system fra sinkholdige malinger. Bare påføringsmetodene til ZINGA kan sammenlignes med tradisjonelle malinger, IKKE ZINGA sine beskyttende egenskaper.

ZINGA kontra varmgalvanisering(hot dip)
Beskyttelseslaget etter varmgalvanisering eller såkalt "hot dip" består av 75% sink med en renhetsgrad på 98%. Sinken i varmgalvanisering er ikke atomisert.

Beskyttelseslaget etter påføring av ZINGA består av 96% sink med en renhetsgrad på 99.995%. I tillegg er ZINGA den eneste flytende galvaniseringsmetode som er basert på atomiserte sinkpigmenter. Tester utført av f.eks. «Productivity and Standards Board» i Singapore og «French Maritime Service» viser klart at ZINGA beskytter bedre enn varmgalvanisering(hot dip).


Zinga - Galvaniser med et penselstrøk

Vi bruker termene «zingasering» og «filmgalvanisering» fremfor «kaldgalvanisering» fordi vi vil distansere vårt system fra sinkholdige malinger. Bare påføringsmetodene til ZINGA kan sammenlignes med tradisjonelle maliinger, IKKE ZINGA sine beskyttende egenskaper.


Zinga har NORSOK-godkjenning for behandling av stålkonstruksjoner som skal stå under vann (saltvann). Dette gir våre kunder en stor trygghet i forhold til behandling av store stålkonstruksjoner under de mest ekstreme forhold.

Vi anbefaler Zinga der hvor man har rent sanblåst eller Corrofix-behandlet stål. Tester viser at ZINGA gir en katodisk beskyttelse som overgår tradisjonell varmgalvanisering.

To strøk Zinga gir 120my med hele 96% aktivt elektrolytisk sink etter herding. ZINGA er like lett å påføre som maling og er fin å sprøyte.

Flere tester viser at Zinga overgår varmgalvanisering i beskyttelse og holdbarhet. Tester som har blitt utført av La Direction Départementale de l'Equipment, Service Maritime i Frankrike viser at Zinga stod seg bedre mot rust i saltvann enn varmgalvanisert stål. Flere andre tester(3000 timer i salttåke med sår i belegget) viser at Zinga gir en bedre beskyttelse av stålet enn varmgalvanisering.

Påfører man MetalProtect, Rustkiller EXP eller FerroPrimer over ZINGA oppnår man en ekstremt god beskyttelse som beskytter metallet i lang tid.


For å kjøpe ZINGA eller lese mer om bruksområder klikk her!